Teenused

SORA konsultatsioon
Aitame teil saada droonioperatsioonide heakskiidu.
Kas soovite lennata BVLOS lendu või inimeste kogunemise lähedale? Kas soovite sooritada öise lennu? Kas teie droon kaalub üle 30 kg?
SORA (Specific Operations Risk Assessment) on mitmeetapiline riskihindamise protsess, mille eesmärk on mehitamata õhusõiduki käitamise riskianalüüs, samuti vajalike leevendusmeetmete ja käitamisohutuseesmärkide välja selgitamine ning vajaliku töökindluse määratlemine.

SORA (Specific Operation Risk Analysis) riskihindamise protsessiga suudame teostada riskianalüüsi ja hinnata operatsiooni raskusastet, leiame parima lahenduse teie drooni lennutamisesele.
• Lennualane taust pole vajalik
• Täielik riskihindamine
• Suhtlemine asjaomaste ametiasutustega

SORA konsultatsiooniteenus võtab teie taotlusprotsessi täielikult üle ja aitame saada heaskiidu teie taotlusele/operatsioonidele.

Drooni transporditeenuste väljatöötamine mis ühendaks droonitanspordi ettevõtted, kaubanduse ja lõpptarbijad ühiseks tervikuks ja pakuks tõelist lisaväärtust on meie suur eesmärk

Oleme ka mehitamata lennunduse experdid kes tegelevad üldiste drooni transpordi alaste lahenduste väljatöötamisega a la kauba/ ravimite vedu, tegelikult nendel võimalustel pole piire – sky is the limit 😉

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on image.png

Konsultatsiooniteenused

droonide, droonidega seotud lahenduste ja kontseptsioonide väljatöötamine – skaleerimine vastavalt kliendi vajadustele

aitame nii drooni tööstust, erineva teseme experte nii regulatiivse, kui rakendusliku poole pealt

valmisoleku loomine kiirelt areneva regulatsiooniga kaasaskäimiseks

visioonide, plaanide, tegevuskavade väljatöötamine vastavalt klientide vajadustele

et